Manfaat Oseanografi Dalam Ilmu Kelautan

Manfaat Oseanografi Dalam Ilmu Kelautan

Manfaat Oseanografi Dalam Ilmu Kelautan – Oseanografi suatu tutur yang berawal dari bahasa Inggris, Oceanography. Ocean berarti laut, sebaliknya Graphy berawal dari tutur Yunani, Graphein, yang mempunyai maksud menulis. Manfaat Oseanografi Dalam Ilmu Kelautan marinescienceandtechnology – Jadi dengan cara harafiah Oseanografi mempunyai maksud menulis keadaan mengenai laut. Bagi Ingmanson serta Wallace, akhiran grafi memiliki maksud […]